Cannabis Europe

Co potřebujeme ke změně evropské politiky?
1. evropskou legislativu na naší straně
2. naše partnerství v celé Evropě
3. výkonný tým občanské iniciativy
4. důvěru veřejnosti k naší iniciativě
5. kvalitní PR evropské iniciativy
Cannabis Europe
Situace v Evropě v roce 2017:
1. Evropská legislativa je na naší straně
2. Jsme schopní vytvořit silná partnerství
3. Jsme schopní vybudovat silný výkonný team
4. Jsme schopní získat důvěru veřejnosti
5. Jsme schopní vytvořit kvalitní PR
O bodech 2 – 5 můžeme vést diskuzi následně
Cannabis Europe
Legislativa na naší straně
1. 7.12. 2004 schválil Evropský parlament usnesení sp. zn. A6-
0067/2004 (Catanniho zpráva), závěry neimplementovány
2. Soudní dvůr Josemans C-137/09 dne 16. 12. 2010 (body 36 – 38 rozsudku: právo na konopí k léčbě a výzkumu)
3. Soudního dvůr Kokopelli C 59/11 dne 12.7.2012: právo na kulturní rozmanitost rostlin k obchodní činnosti
4. Osvobozující rozsudky nejvyšších soudů členských zemí EU
5. Evropská občanská iniciativa: Nařízení EU č.211/2011
Cannabis Europe
Evropská občanská iniciativa jako nástroj změny
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register Evropský parlament iniciativu projedná, pokud:
1. Je návrh iniciativy dobře připraven, věcně i technicky
2. Evropská komise iniciativu registruje – splněna kritéria registrace
3. Výkonný tým občanské iniciativy je z nejméně sedmi členských států EU a každý má náhradníka a jasnou roli
4. Vytvoření on-line systému pro sběr podpisů – registrace
5. Po registraci Evropskou komisí do 12 měsíců získání nejméně jeden milión podpisů občanů EU a splnění limitu u sedmi zemí EU
Cannabis Europe
Návrh cílů občanské iniciativy Cannabis Europe:
1. Propuštění politických vězňů
2. Zastavení kriminalizace a prohibice nealkoholových drog: regulace, dostupnost nemocným a výzkumu, osvěta, prevence a minimalizace rizik
3. Odškodnění poškozených
Cannabis Europe
Pokud chcete přispět ke změně evropské politiky Email: europe@cannabis-europe.eu
Děkuji Vám za pozornost.
Dušan Dvořák

Napsat komentář